Stichting Viore bood het afgelopen jaar met ‘Viore Creatief’ een uniek programma gericht op mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De stichting runt een inloopcentrum in Hilversum waar mensen terecht kunnen voor (psychosociale) ondersteuning, vragen over (leven met) kanker, en allerlei lezingen en activiteiten.

Het project ‘Viore Creatief’ bestond uit verschillende workshops en een open atelier rondom creatieve expressie. Want creativiteit kan een belangrijke rol spelen in het verwerken en het vinden van een balans in situaties die heftig of emotioneel chaotisch zijn. Het biedt de betrokkenen een uitingsvorm, maar ook afleiding, of juist een gelegenheid om met anderen te praten over hun ziekte.

In 2021 organiseerde Viore verschillende creatieve workshops en inloop-bijeenkomsten (o.a. schilderen, boetseren, glasbewerking). Ook het Open Atelier voor tekenen, schilderen en houtbewerken was in 2021 erg populair. Door de Corona-beperkingen vonden er ook online sessies plaats, en hielden de begeleiders via (beeld)bellen contact met de deelnemers.


‘Viore Creatief’ kon in 2021 worden gerealiseerd dankzij de inzet van 12 vrijwilligers en een financiële bijdrage vanuit de BLADT-stichting. Het project wordt de komende tijd voortgezet.

Hieronder enkele reacties van de deelnemers:

  • Als ik bezig ben met schilderen kan ik mijn ziekte even vergeten.
  • Het fijne aan een plek als Viore is dat je er mensen ontmoet met een vergelijkbare ervaring.
  • Mijn lichaam gaat steeds verder achteruit. Toch voel ik mij nu, dankzij Viore, een completer mens. Ik heb veel geleerd over mijzelf en kan nu zelfs het onmogelijke accepteren.
  • Ik vind hier een klankbord, een luisterend oor. Er bestaat een veilige afstand, terwijl het tegelijkertijd heel vertrouwd is.
  • Je vergeet even alle pijn en moeite, alle ellende en moeilijke medische dingen. Dan mag je even jezelf zijn, even niet ziek zijn.
  • Heerlijk, dat ik tijdens de lockdown wel terecht kon voor het Open Atelier!

Voor meer informatie: zie dit filmpje en de website https://www.viore.org/