VRIENDEN VAN BLADT CHARITY

Stichting BLADT Charity beschikt over een omvangrijk netwerk van partijen die ons helpen bij ons werk. Hun bijdrage kan bestaan uit donaties in geld, giften, advies of belangeloze dienstverlening. Belangrijk zijn ook de partijen ‘in het veld’ die ons helpen bij het signaleren van nieuwe projecten die zonder een extra financieel duwtje in de rug niet van de grond kunnen komen.