AANVRAAG INDIENEN

Overweegt u een aanvraag in te dienen bij Stichting BLADT Charity?

 • uw organisatie heeft plannen voor een nieuw project of een nieuwe activiteit?
 • deze zijn gericht op een ‘hulpbehoevende’ groep? (bijv. kinderen, zieken, gehandicapten, ouderen, eenzamen)
 • en betekenen voor die doelgroep iets nieuws (iets extra’s of iets beters)?

Lees onze ‘Gids voor Aanvragers’ (zie hiernaast bij Downloads). >>>
Hierin vindt u de spelregels voor het indienen van een aanvraag voor uw organisatie of project.

Stuur ons dan een korte email, waarin u uw project of plan in een paar regels beschrijft. In uw email kunt u ons vragen om toezending van ons aanvraagformulier. U kunt uw verzoek richten aan onze directeur, dhr Mr R. Michel.

Werk uw plan nader uit op het aanvraagformulier (met begroting en evt. bijlagen). De projecten die ons het meest aanspreken zullen wij ondersteunen met een donatie. Goede nieuwe projecten, plannen of ideeën zien wij met belangstelling tegemoet!

DOWNLOADS

De volgende stukken kunt u inzien of downloaden (als PDF-bestand):

Stichting BLADT Charity – Gids voor Aanvragers

Deze gids is bedoeld voor organisaties die overwegen een aanvraag in te dienen bij Stichting BLADT. (het is tevens de publieksversie van ons beleidsplan, activiteitenverslag en financiele verantwoording).

De volgende stukken zijn alleen op verzoek verkrijgbaar:

 • AANVRAAGFORMULIER van Stichting BLADT Charity.
 • STATUTEN (oprichtingsakte met de doelstellingen van BLADT Charity).
 • CONCEPT-PERSBERICHT voor donaties door Stichting BLADT Charity.

Een aanvraag is echter NIET mogelijk voor:

 • projecten die al zijn uitgevoerd of met een commerciële insteek
 • vaste kern-activiteiten van organisaties (incl.  personeelskosten)
 • projecten gericht op natuur en milieu (incl. dierenwelzijn)
 • projecten gericht op kunst en cultuur (incl. theaterproducties)
 • activiteiten buiten Nederland (incl. ontwikkelingshulp)
 • aanvragen van zorgboerderijen of van gemeenten
 • aanvragen gericht op 1 persoon (of op 1 gezin of familie)
 • publicaties: boeken, brochures, films, websites etc.

Stichting Bladt heeft een sterke voorkeur voor communicatie per email.
Aanvragen per reguliere post zullen wij (in principe) niet in behandeling nemen.