CONTACT

Alle vragen en communicaties kunt u richten aan onze directeur de heer Mr. Rob Michel. Gezien het parttime karakter van onze stichting, communiceren wij bij voorkeur per e-mail (r.michel@bladt-charity.nl). In urgente gevallen kunt u bellen naar: 088-822.5200 (donderdag).

Post
Steunverzoeken en projectplannen ontvangen wij graag per e-mail.
Andere postzendingen kunt u sturen naar ons kantoor in De Bilt.

Bezoekadres
Bezoekers kunnen op afspraak worden ontvangen op ons kantoor in De Bilt.

Stichting Bladt Charity
Kantoor De Bilt (gebouw EFC)
Groenekanseweg 70
3732 AG De Bilt
Telnr. secretariaat: 088-822.5200